Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk és a jogharmonizációs feladatok szükségszerűvé teszik olyan szakemberek képzését, akik a kereskedelmi ügyletek megvalósítása során felmerülő jövedéki ügyek érdemi intézését és a foglalkozásuk gyakorlása közben előforduló legfontosabb feladatokat képesek magas színvonalon elvégezni.
A jelenleg hatályban lévő Jövedéki adótörvény, valamint a 2004. május 1-jétől életbe lépő uniós szabályok megfogalmazása szerint a jövőben a jövedéki terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, az azt forgalmazó jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és a természetes személy nevében jövedéki ügyintéző, jövedéki tanácsadó és jövedéki szakértő járhat el a jövedéki eljárásokban.
Ennek érdekében az Országos Képzési Jegyzék egy új szakképesítéssel bővült, a jövedéki ügyintéző szakmával.

A Nemzeti Felnőttképzési Intézet pályázatot írt ki, amelyen a VIVA Média Holdinggal együttműködő Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. számára is jelentős támogatást biztosítanak a szakmai képzés megszervezéséhez és a vizsgáztatáshoz. A Szókratész és a VIVA által szervezett oktatási rendszert messzemenően támogatja a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága. Az előadók döntő többsége a törvényalkotásban részt vevő és a jövedéki tevékenységet irányító szakember lesz. A VIVA Média Holding tíz tárgyból tankönyveket ad ki, amelyek segítséget nyújtanak a jövedéki terület legfontosabb törvényeinek, előírásainak megismeréséhez és nem utolsósorban a mindennapi, gyakorlati munkához.

A jövedéki ügyintéző tudása révén az alábbi feladatok ellátására lesz képes:
  • közreműködik a kereskedelmi ügyletek megkötésénél,
  • megadja az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat,
  • intézkedik a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről,
  • gondoskodik az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról,
  • szükség szerint intézkedik a határidős ügyek tekintetében,
  • intézi az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket,
  • közreműködik az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél.
Ez a felsorolás teljes mértékben alátámasztja a jövedéki ügyintéző szakma összetettségét. Ehhez hozzájárul még az a tény is, hogy a képzés során nem csupán a jövedéki területre vonatkozó szabályozást sajátítják el a hallgatók, hanem a szorosan kapcsolódó szakterületek joganyagát is.

A szakképesítés vizsgakövetelményeit teljesítők OKJ-s szakmai bizonyítványt kapnak, amely kereskedelmi és egyéb gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére jogosít. Az új szakma megfelelő ismeretanyagot biztosít a jövedéki területen, és az itt nyert bizonyítvány alapján biztos elhelyezkedési lehetőséget is.